Welkom

bij Tali Advocatuur!

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

 • Arbeidsgeschillen
 • Beëindigingsovereenkomsten/ Vaststellingsovereenkomsten
 • Disfunctioneren
 • Non-concurrentiebeding en relatiebeding
 • Medezeggenschapsrecht (CAO WOR)
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten (voor expats)
 • Opstellen personeelshandboeken
 • Overnames en ontslag
 • Reorganisaties en ontslag
 • Wet arbeid vreemdelingen
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en re-integratie

Pensioenrecht

 • Pensioengeschillen
 • Aanpassen statuten, pensioenreglementen en uitvoeringsovereenkomsten
 • Echtscheiding en pensioen
 • Fusies/ overnames en pensioen
 • Pensioenproblemen bij einde arbeidsovereenkomst
 • Verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen
 • Wijziging en harmonisatie van de pensioenregeling
 • Perikelen bij opzegging uitvoeringsovereenkomst

Socialezekerheidsrecht

 • Bezwaar- en beroepzaken in verband met opgelegde loonsanctie werkgever
 • Bezwaar- en beroepszaken voor werkgevers eigenrisicodragers (WIA)
 • Weigering WW- uitkering